ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเทพสถิตข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

- โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

- อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

- สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

- กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน