ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
 - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 - ประกาศ การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
 - ประกาศ การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
 - ประกาศ การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology