กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ​ 5 ธันวาคม 2565
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology