การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.65
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology