มอบเงินสงเคราะห์ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต

พล.ร.อ.สุวิทย์  ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้  เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ ภายใต้โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โดยผู้มีสิทธิที่ขอรับการช่วยเหลือจะต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ และเป็นผู้ยากไร้

ด้อยโอกาส  ซึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิต รวมทั้งสิ้น 3 คน

อัพเดทเมื่อ : 15-09-2022 09:33:33


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology