โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

...

วันนี้ (19 เม.ย.67) เวลา 16.00 น. ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดวะตะแบก)

  เทศบาลตำบลเทพสถิตโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต มอบหมายให้นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ

** เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิธีปลงผมนาคอำเภอเทพสถิต จำนวน ๖ นาค **

    ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปฏิภาณธรรมรส เจ้าคณะอำเภอเทพสถิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในพิธี