หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสรวิชญ์ สมรูป
ปลัดเทศบาล

นางสาวจิรนันท์ เชียงน้อย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน