พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

...

วันที่ 11 เม.ย.67  เวลา 08.30 น. ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลเทพสถิต บริเวณสามแยกวะตะแบก 

ทต.เทพสถิต นําโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบูรณาการกับส่วนงานราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 

*** โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต ตามมาตรการรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ”

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเทพสถิต หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นําชุมชน สภ.เทพสถิต สสอ.เทพสถิต และฮุก 31 รวมจํานวน 40 ราย

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอําเภอเทพสถิต เป็นประธานในพิธีฯ