ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลเทพสถิต ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเทพสถิตเป็นเทศบาลตำบลเทพสถิต เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มขึ้นจำนวน ๓ คน เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เดิมเทศบาลตำบลเทพสถิต มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่หอประชุมของอำเภอเทพสถิต ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเทพสถิตหลังเก่า ซึ่งใช้เป็นสำนักงานเทศบาลมาจนถึงปัจจุบันนี้

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน