ประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

...

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดห้วยเกตุ  ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

นายนิคม  แทนทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต  นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าอาวาสวัดห้วยเกตุ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล 5, 6  และกรรมการหมู่บ้านห้วยเกตุ  ร่วมประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการ จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566  (27 พ.ย. 66)