ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะ คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...