ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย ครั้งที่ 2 วันที่ 12 - 14 เมษายน 2567

ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย ครั้งที่ 2 วันที่ 12 - 14 เมษายน 2567

...

เทศบาลตำบลเทพสถิต ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย ครั้งที่ 2 วันที่ 12 - 14 เมษายน 2567 ณ บริเวณข้างศาลเจ้าพ่อวะตะแบก