ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล สมัครจำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล สมัครจำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

...

เทศบาลตำบลเทพสถิต ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล สมัครจำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4485-5252 , 0-4485-7020