การออกเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือบุคคลมีอาการให้อาหารทางสายยางไม่ได้

...

วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 21.50 น.  งานกู้ชีพเทศบาลตำบลเทพสถิต ได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์สำนักงานว่า มีผู้ป่วยติดเตียงมีอาการให้อาหารทางายยางไม่ได้ ทีมกู้ชีพเทศบาลฯ พร้อมรถกู้ชีพ (รถ EMS) รีบเข้าช่วยเหลือทันที แล้วนำส่งโรงพยาบาลเทพสถิตต่อไป