กองช่าง

นายสรวิชญ์ สมรูป
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -

ชื่อ - สกุล

นายช่างโยธา

นายนรากร พูนทาทอง
คนสวน

นายวรวุฒิ   พันธ์มณี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน