กองคลัง

นางจงถนอม จงจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

- ว่าง -


นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
 

นางสาวกนกวรรณ ภูจักนิล
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางธัญพร ใบปอด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   

นางสาวกมลเศรษฐ์ ศรีคำขลิบ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน